Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2021 r.
30/06/2021
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r.
30/06/2021
Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 29 czerwca 2021 r.
30/06/2021
Uchwała WZA z 29 czerwca 2021 r. w sprawie dywidendy
30/06/2021
Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
02/06/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA
01/09/2020
Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał.
05/08/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
23/09/2019
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r.
20/09/2019
Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał.
23/08/2019