BPX SA (12/2022) Raport za I kwartał 2022 (EBI)
13/05/2022
BPX SA (16/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
06/05/2022
BPX SA (15/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
06/05/2022
BPX SA (14/2022) Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (ESPI)
05/05/2022
BPX SA (13/2022) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (ESPI)
04/05/2022
BPX SA (11/2022) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 kwietnia 2022 r. (EBI)
04/05/2022
BPX SA (10/2022) Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia BPX S.A. zgłoszone przez akcjonariusza (EBI)
29/04/2022
BPX SA (12/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (ESPI)
04/04/2022
BPX SA (12/2022) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (ESPI)
29/03/2022
BPX SA (9/2022) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 marca 2022 r.(EBI)
29/03/2022