BPX SA (17/2021) Raport za III kwartał 2021 r. (EBI)
15/11/2021
BPX SA (16/2021) Raport za II kwartał 2021 r. (EBI)
13/08/2021
BPX SA (11/2021) Finalna umowa zakupu posiadłości (ESPI)
10/08/2021
BPX SA (15/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej (EBI)
21/07/2021
BPX SA (14/2021) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.(EBI)
13/07/2021
BPX SA (10/2021) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2021 r. (ESPI)
30/06/2021
BPX SA (13/2021) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r.(EBI)
30/06/2021
BPX SA (12/2021) Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 29 czerwca 2021 r.(EBI)
30/06/2021
BPX SA (11/2021) Uchwała WZA z 29 czerwca 2021 r. w sprawie dywidendy (EBI)
30/06/2021
BPX SA (9/2021) Zwolnienie z obowiązku zwrotu części otrzymanej subwencji finansowej z PFR (ESPI)
29/06/2021