BPX SA (15/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej (EBI)
21/07/2021
BPX SA (14/2021) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.(EBI)
13/07/2021
BPX SA (10/2021) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2021 r. (ESPI)
30/06/2021
BPX SA (13/2021) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r.(EBI)
30/06/2021
BPX SA (12/2021) Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 29 czerwca 2021 r.(EBI)
30/06/2021
BPX SA (11/2021) Uchwała WZA z 29 czerwca 2021 r. w sprawie dywidendy (EBI)
30/06/2021
BPX SA (9/2021) Zwolnienie z obowiązku zwrotu części otrzymanej subwencji finansowej z PFR (ESPI)
29/06/2021
BPX SA (8/2021) Zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej (ESPI)
22/06/2021
BPX SA (10/2021) Zamierzone zmiany w Statucie spółki (EBI)
02/06/2021
BPX SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BPX S.A. na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał (ESPI)
02/06/2021