GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki BPX
27/06/2022
BPX SA (14/2022) Skonsolidowany raport roczny BPX S.A. za 2021 r. (EBI)
01/06/2022
BPX SA (13/2022) Raport roczny jednostkowy BPX S.A. za 2021 r. (EBI)
01/06/2022
BPX SA (19/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
18/05/2022
BPX SA (18/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
18/05/2022
BPX SA (17/2022) Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (ESPI)
18/05/2022
BPX SA (12/2022) Raport za I kwartał 2022 (EBI)
13/05/2022
BPX SA (16/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
06/05/2022
BPX SA (15/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI)
06/05/2022
BPX SA (14/2022) Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (ESPI)
05/05/2022