U Archives - BPX

Ustalanie partnera

Partnerzy w systemie SAP SD odpowiadają różnym rodzajom odbiorców, którzy w systemie są odzwierciedleni poprzez tzw. grupy kont, do których przypisane są poszczególne role partnera (np. Zleceniodawca, Odbiorca towaru, Odbiorca faktury, Płatnik, Interesant, Pracownik, Partner handlowy). W zależności od konfiguracji systemu oraz utworzonych danych podstawowych odbiorcy, podczas tworzenia poszczególnych dokumentów w procesie sprzedaży, po podaniu indeksu odbiorcy system determinuje nam automatycznie odpowiednie role partnera wraz z indeksami założonymi dla nich w systemie. W procesie sprzedaży często inny klient odpowiada za zamówienie, do innej lokalizacji jest przesyłany towar, a jeszcze gdzie indziej wysyłana faktura. Dzięki ustalaniu partnera w systemie jesteśmy w stanie odzwierciedlić te zależności w prosty sposób.

Ustalanie ceny

Ustalanie cen w SD jest szerokim pojęciem i zawiera konfigurację oraz wszelkie ustalenia związane z definiowaniem różnego rodzaju warunków cenowych (ceny netto, ceny brutto, upustów, dopłat, podatków, kosztu wytworzenia, marży, zaokrągleń itp.).

Uprawnienia

W zależności od rodzaju wykonywanych zadań użytkownicy mogą mieć nadane różne uprawnienia związane w wykonywaniem poszczególnych operacji w systemie SAP. W zależności od funkcji, możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności związanych np. z wprowadzaniem danych lub generowaniem raportów mogą być blokowane poprzez nie udzielenie uprawnieniń do korzystania z nich.