Q Archives - BPX

QlikView

Oprogramowanie BI stworzone przez firmę QlikTech w 1996 roku. Niesamowicie intuicyjne narzędzie wspomagające najtrudniejsze decyzje użytkowników. Dzięki niej wiele firm zwiększyło swoją konkurencyjność na rynku. Wyróżnia go to, że integruje różne źródła danych i raportuje je w jednym miejscu. Ponadto wszystkie dane są ładowane do pamięci RAM, gdzie następuje ich przetwarzanie i sumowanie. Pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od wszystkich dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego przez nośnik . Dzięki temu charakteryzuje go niesamowita szybkość działania. Ładowane dane ulegają silnej kompresji w wyniku czego rozmiar danych redukuję się do 5-10% w stosunku do danych źródłowych. 3 słowa które najlepiej opisują QlikView to optymalizacja, integracja i wizualizacja.

QlikTech

Firma założona w Szwecji w 1993 roku przez Björna Berga oraz Staffana Gestreliusa. Ci panowie chcieli stworzyć aplikacje naśladująca pracę ludzkiego mózgu. Wynikiem ich pracy był QuikView.  Nazwa pochodzi od słów Quality, Understanding, Interaction i Knowledge. W 1996 roku nazwa została zmieniona na QlikView gdzie L oznacza Learning. Nazwa miała też podkreślać zdolność do szczegółowej analizy danych za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Obecna siedziba firmy znajduję się w USA w Radnor, Pensylwania, a na jej czele stoi Lars Björk. Firma wspiera już 33 000 klientów w 100 krajach na całym świecie w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Do jej produktów należą QlikView Server, QlikView Desktop, QlikView Connector, QlikView Workbench, QlikSense, GeoQlik i inne. Niedawno nazwa została skrócona do Qlik.

QCS Supplier

QCS Supplier – Kontrola Jakości Dostaw

Proces zarządzania dostawcami nigdy się nie kończy. Rozpoczyna się od analizy ofert poszczególnych dostawców, a następnie przez proces ich wyboru i akceptacji. QCS pozwala na śledzenie jakości dostawców i ich produktów oraz definiowanie własnych systemów kontroli jakości dostawców.

W ramach QCS Supplier użytkownik otrzymuje możliwość: zarządzania materiałami, alertami bezpieczeństwa, wydrukiem etykiet, transferami wadliwych materiałów do magazynów kontroli jakości. QCS Supplier umożliwia: automatyczną kalkulację poziomu jakości dostaw i dostawców na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów, zarządzanie reklamacjami od dostawców, raportowanie dotyczące jakości dostawców oraz przeprowadzanie inspekcji odbioru.

QCS InProcess

QCS InProcess – Kontrola Jakości Produkcji

Zapewnienie jakości podczas procesu produkcyjnego bywa często skomplikowanym procesem. Procesy produkcyjne wymagają obsługi wielu operacji kontrolnych, przechwytywania różnego rodzaju wyników kontroli jakości, śledzenia wad oraz pozycji wymagających przeróbek i napraw. QSC In-Process wspiera wszystkie te elementy w powiązaniu z całym systemem ERP. Jest zatem spójną częścią zleceń i operacji produkcyjnych. Wadliwa pozycja może zostać oznaczona jako uszkodzona, a system śledzi jej koszty. QCS In-Process pozwala również na obsługę dokumentów związanych z zapewnieniem jakości.

W skład modułu QCS In-Process wchodzą:

  • inspekcje zleceń produkcyjnych,
  • śledzenie numerów seryjnych,
  • śledzenie kosztów odpadów.

QCS Customer

QCS Customer – Kontrola Jakości Obsługa Klienta

Klienci wymuszają prowadzenie kartoteki wszystkich produktów, aby mieć pewność, że zaprojektowany, a następnie wyprodukowany indeks wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Moduł pozwala ulepszyć proces kontroli jakości wyrobów poprzez zdefiniowanie kategorii produktów, które wymagają potwierdzenia jakościowego, daje także pewność, że wybrane produkty trafią do kontroli jeszcze przed wysyłką do klienta. QCS Customer umożliwia: pełną inspekcję wysyłek, obsługę reklamacji klienta, rejestrację skarg/uwag/wniosków klienta.