M Archives - BPX

Model danych

Model danych to schemat/struktura danych zawartych w aplikacji. Obrazowuje relacje między tabelami, a także zawiera takie elementy jak nazwy pól, formaty i informacje dodatkowe o jakości pól/kluczy. Następnie ten schemat jest wykorzystywany na wizualizacji QS/QV (Qlik Sense, Qlik View) lub innego systemu do analityki danych.

MRP

MRP (Material Requirements Planning) – planowanie zapotrzebowania materiałowego jest narzędziem, które działa w środowisku produkcyjnym, pozwalając na zautomatyzowanie/ usprawnienie planowania zapotrzebowania materiałowego w celu zaspokojenia popytu.

Moduł MRP wspomaga utrzymywanie równowagi pomiędzy zaopatrzeniem a popytem. MRP jest sposobem planowania, który zajmuje się planowaniem zapotrzebowania w kolejności od najniższego poziomu w strukturze materiałowej.

Oznacza to, że narzędzie MRP planuje w pierwszej kolejności wyrób końcowy, następnie zapotrzebowanie na kolejne poziomy komponentów, uwzględniając czasy realizacji.

MRP pozwala na automatyczne tworzenie zamówień zakupów, zleceń produkcyjnych, transferów pomiędzy magazynami, planowanie zużycia materiałów, efektywne zarządzanie zapasami czy redukcję czasu przygotowania ofert dzięki bazie wiedzy, zawierającej wszystkie niezbędne informacje o stanach magazynowych i produkcyjnych.

Monitowanie

Program, który umożliwia sprawdzanie należności jednostki gospodarczej. Należności powstają w momencie wystawienia faktury VAT dla odbiorcy. Zazwyczaj podczas tworzenia faktury są dodawane warunki, które określają terminy płatności. Udzielany jest zatem kredyt kupiecki. Monitowanie pozwala na planowanie płynności finansowej i prognozowanie, w jakim terminie jednostka będzie dysponowała środkami pieniężnymi określonej wysokości. Ponadto monitowanie pozwala na wysyłanie do odbiorców przypomnień o uregulowaniu należności, czyli zapłacie za wystawioną fakturę.

Model płatka śniegu

Schemat ten jest bardziej złożoną wersją modelu gwiazdy.  Różnica między modelem gwiazdy a modelem płatka śniegu polega na normalizacji tabeli wymiarów. W wyniku normalizacji tabele wymiarów posiadają własne wymiary. Schemat ten stosuję się gdy w danych występują bardziej złożone wymiary oraz po to by silniej odzwierciedlić sposób myślenia użytkownika. Cechami charakterystycznymi tego modelu jest spadek efektywności zapytań, przyczyną jest większa ilość połączeń, szybsze ładowanie danych do tabel dzięki normalizacje tabel, łatwiejsza do modyfikacji struktura. Rzadziej używa się tego modelu ponieważ ważniejszy jest czas realizacji zapytań aniżeli ładowania danych do tabel.

Model gwiazdy

Najprostszy model hurtowni danych. Nazwa pochodzi od rozmieszczenia tabel gdzie w centralnym miejscu znajduje się tabela faktów otoczona tabelami wymiarów. Tabela faktów jest znormalizowana do trzeciej postaci normalnej. Tabele wymiarów są zwykle zdenormalizowane. Tabela faktów zawiera kolumny zawierające klucze obce łączące ją z tabelami wymiarów oraz kolumny zawierające miary dotyczące danego faktu. Cechy charakterystyczne tego modelu to prosta struktura, czyli  łatwy model do zrozumienia, duża szybkość wykonywania się zapytań, ze względu na małą ilość połączeń, długi czas ładowania danych do tabel wymiarów ze względu na denormalizację. Jest wspierana przez wiele narzędzi.

Miejsca powstawania kosztów (MPK)

Wskazuje na miejsce gdzie koszt jest generowany. Służy do gromadzenia kosztów na rożnych poziomach struktury organizacyjnej.

 

Tutaj dowiesz się więcej o rachunku miejsc powstawania kosztów w SAP.

Menadżer transakcji

Jest narzędziem pozwalającym na ewidencję, raportowanie oraz wycenę rynkowa Mark-to-Market transakcji rynku finansowego.