J Archives - BPX

Jednostka gospodarcza

Najmniejsza jednostka organizacyjna, dla której można stworzyć odrębne zasady rachunkowości. Zdefiniowanie przynajmniej jednej jednostki gospodarczej w systemie SAP jest obowiązkowe.