D Archives - BPX

Diagram Gantta

Graf stosowany w zrządzaniu projektami. Jest to graficzny sposób pokazujący rozplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie.

Diagram Gantta uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich trwania, kolejność i wzajemne zależności.

Etapy tworzenia diagramu Gantta:

 1. Podział projektu na poszczególne zadania.
 2. Określenie ram czasowych dla wyodrębnionych zadań i całego projektu.
 3. Ustalenie kolejności realizacji zadań.
 4. Określenie czasów rozpoczęcia i zakończenia dla poszczególnych zadań.
 5. Graficzne przedstawienie harmonogramu.

Zalety Diagramu Gantta:

 • uniwersalizm metody,
 • możliwość sprawnego planowania,
 • bieżąca kontrola realizowanego przedsięwzięcia,
 • możliwość bieżącego aktualizowania harmonogramu,
 • dobra wizualizacja zadań wykonywanych równolegle,
 • efektywne zarządzanie czasem przy realizacji zadań.

Derywaty

Instrumenty pochodne to grupa instrumentów, których głównym celem jest zabezpieczanie pozycji walutowej lub stopy procentowej, tworzonej przez inne transakcje. System SAP wspiera obsługę bardzo szerokiego spektrum instrumentów finansowych, poczynając od relatywnie prostych transakcji typu Swap (IRS, CIRS), transakcji typu CAP i FLOOR aż po różnego rodzaju opcje (w tym waniliowe, barierowe i azjatyckie) i strategie opcyjne.

Darmowe towary (rabat w naturze)

W systemie SAP jest możliwość wprowadzenia tzw. rabatu w naturze, dzięki czemu, w zleceniu sprzedaży system, na podstawie wprowadzonych do sprzedaży materiałów, automatycznie przelicza ile i którego darmowego towaru wydać dodatkowo.