A Archives - BPX

Asocjacyjne podejście do modelowania danych

Najczęściej używane obecnie są relacyjne bazy danych, gdzie występujące powiązania między tabelami są utworzone za pomocą kluczy. W podejściu asocjacyjnym połączenia pojawiają się na skutek kojarzenia pól o tych samych nazwach. Asocjacyjne podejście do modelowania danych polega na łączeniu tabel za pomocą pól o tych samych nazwach.  Niektóre narzędzia do analizy biznesowej generują takie połączenia automatycznie, gdy tylko tabele zostaną wczytane i oprogramowanie wykryje pola o tych samych nazwach w 2 tabelach. Wygeneruje wtedy automatycznie połączenie między nimi. Model ten jest bardziej intuicyjny i bardziej przypomina sposób myślenia użytkownika.  Należy uważać podczas modelowania danych asocjacyjnie by nie wygenerować pętli. Wtenczas dokładna analiza danych staje się niemożliwa.

APS

APS (Advanced Planning System) to aplikacja służąca do zaawansowanego planowania i harmonogramowania, dzięki której zamówienia klientów mogą być wykonywane zawsze na czas, a rzeczywisty termin dostawy jest możliwy do określenia już w momencie przyjęcia zamówienia.

APS opiera się o trzy główne funkcjonalności: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań. Aplikacja charakteryzuje się wielozadaniowością oraz tworzy plany materiałów i zasobów w jednym zintegrowanym kroku, który kieruje całą strukturą produkcyjną oraz każdym zamówieniem.

Analizator ryzyka rynkowego

SAP MRA dostarcza narzędzi do analizy ryzyka rynkowego w odniesieniu do zawartych rzeczywistych transakcji.

Pozwala również przeprowadzać analizy symulacyjne (ew. scenariuszowe analizy wrażliwości – Scenario Analysis) na podstawie założonych kryteriów (zmiana stóp procentowych, kursów walutowych, notowań na giełdzie). MRA umożliwia dodatkowo kalkulację ryzyka w kontekście obliczania wartości bieżącej netto (NPV), wartości przyszłej (FV) czy wartości zagrożonej (VaR).

Analizator ryzyka kredytowego

Funkcjonalność SAP CRA – Analizator ryzyka kredytowego – skupia się głównie na pomiarze, analizie i kontroli ryzyka w odniesieniu do partnerów biznesowych, z którymi zawierane są transakcje na rynku finansowym.

Analizator portfela

SAP PA stanowi zestaw narzędzi do prowadzenia wielowymiarowych analiz pod kątem efektywności zawieranych transakcji. Pozwala między innymi na mierzenie wartości zwrotu z inwersycji (ROI, time-weighted rate of return – TWRR, money-weighted rate of return – MWRR), czy porównywanie osiągniętego wyniku z założonym celem (budowanie benchmarków).

Analiza danych

Proces uzyskiwania ze zbioru danych użytecznych informacji takich jak znalezienie nieoczekiwanych związków, zależności i schematów w celu ich zrozumienia, a następnie wykorzystania do podejmowania odpowiednich decyzji.

Alternate state

Czyli stany alternatywne. Używane najczęściej do porównania danych np. z dwóch różnych okresów, dotyczące dwóch obiektów itp. Dzięki tej funkcjonalności możemy deaktywować filtracje danych za pomocą wszystkich obiektów występujących w aplikacji i ograniczyć do kilku wybranych. Porównanie polega na tym, że na jednym arkuszu mamy 2 wykresy, bądź tabele, które filtrujemy niezależnie od siebie.