Kariera - Test - BPX

  Czy w przedstawionej na poniższym grafie sytuacji, uwzględniając adresacje komputerów, są one w stanie nawiązać łączność korzystając z protokołu TCP/IP v4?  Co przedstawia poniższe polecenie?  Opisz dlaczego HTTPS nie zawsze daje pełny poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych i jak można się przeciwko temu zabezpieczyć.

  Sieć WiFi o standardzie 802.11n opiera się na częstotliwościach:

  Opisz czy i dlaczego autoryzacja poprzez klucze SSH jest wiarygodniejsza od autoryzacji poprzez hasło.

  Czym jest plik stronicowania?

  Które systemy plików nie są obsługiwane pod Windows 10?

  Do czego służy program regedit.exe pod Windows:

  Opisz zwięźle korzyści wynikające ze stosowania VPN:

  W serwerze znajdują się 4 dyski twarde, każdy 4TiB. Który z poziomów RAID powinien zostać zastosowany przy założeniu, że najbardziej zależy nam na bezpieczeństwie, ale do dyspozycji użytkownika musi być przynajmniej 8TiB przestrzeni dyskowej.

  Pytanie dodatkowe - czym jest rekurencja?

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail