Kalendarium wydarzeń - BPX

Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.:

  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2020 roku: 15 lutego 2021 r.
  • Zaudytowany raport roczny skonsolidowany za 2020 rok: 31 maja 2021 r.
  • Zaudytowany raport roczny jednostkowy za 2020 rok: 31 maja 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2021 roku: 14 maja 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2021 roku: 13 sierpnia 2021 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2021 roku: 15 listopada 2021 r.