Kalendarium wydarzeń - BPX

Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.:

  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2021 roku: 14 lutego 2022 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok: 31 maja 2022 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2021 rok: 31 maja 2022 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2022 roku: 13 maja 2022 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2022 roku: 12 sierpnia 2022 r.
  • Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2022 roku: 14 listopada 2022 r.