Zapotrzebowanie zakupu - BPX

Zgłoszenie do działu zakupów potrzeby nabycia określonej ilości towarów lub usług od zewnętrznych dostawców. W SyteLine zapotrzebowania zakupu mogą być generowane ręcznie, automatycznie z konkretnego zlecenia produkcyjnego lub z wykorzystaniem narzędzia MRP. Zapotrzebowania zakupu można w łatwy, automatyczny sposób przekształcić w zamówienie zakupu, bez konieczności wpisywania tych samych danych kolejny raz.