Żądanie faktury korygującej - BPX

Żądanie faktury korygującej jest dokumentem sprzedażowym używanym przy tworzeniu faktur korygujących. Zanim faktura korygująca zostanie utworzona w systemie, powstaje żądanie faktury korygującej ( z ref. do faktury sprzedażowej), w której definiujemy pozycje przed i po korekcie, wprowadzamy powód utworzenia żądania i dane, które mają zostać poprawione w ramach korekty, a następnie zapisujemy taki dokument. Żądanie faktury korygującej nie generuje żadnych księgowań, dlatego może służyć do weryfikacji żądania korekty zanim faktura korygująca zostanie utworzona. Dopóki osoba odpowiedzialna nie zatwierdzi żądania faktury korygującej do dalszego przetwarzania, może zostać zablokowana do fakturowania i dopiero po zdjęciu blokady jest możliwość utworzenia faktury korygującej wraz z odpowiednimi księgowaniami.