Workflow - BPX

Obieg dokumentów między pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Jest to system umożliwiający rozliczanie faktur, zarządzanie kosztami i strukturą zakupów, zlecanie zadań do realizacji, obsługa wniosków urlopowych, porządkowanie korespondencji, czy też rejestrowanie umów.

System workflow wspiera obieg informacji w firmie i zarządzanie procesami, które w niej zachodzą. Każdy pracownik w firmie ma dostęp do terminarzy i zadań, które ma realizować. Kontrola nad tym, czy firma pracuje prawidłowo, jest znacznie łatwiejsza i bardziej usystematyzowana. Moduły planowania i kontroli realizacji projektów pozwalają na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności ich realizacji.

Korzyści systemu workflow:

  • pozwala podzielić procesy na zadania i przypisać je osobom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych elementów,
  • stanowi źródło informacji o sposobie kontrolowania etapów pracy,
  • umożliwia przeanalizowanie stosowanych metod pracy,
  • pokazuje, kto i w jakim czasie dokonał zmian w danej operacji,
  • równocześnie uwzględnia możliwość kontrolowania czasu wykonywania zadania oraz umożliwia modyfikację planu wykonania zgodnie z działaniami w rzeczywistości,
  • motywuje pracowników,
  • daje świadomość, że łatwo jest ustalić źródło potencjalnych opóźnień oraz odnalezienie osoby, która jest za nie odpowiedzialna.