Jak przebiegają Wdrożenia Syteline - BPX

Wdrożenie SyteLine podzielone jest na wiele etapów, zwykle przebiegających w następujący sposób:

  • przygotowanie projektu,
  • realizacja(przygotowanie i weryfikacja koncepcji,
  • konfiguracja i testy modułowe, testy użytkowników,
  • przygotowanie końcowe (przygotowanie do startu produktywnego),
  • Go-live i wsparcie.