Uprawnienia - BPX

W zależności od rodzaju wykonywanych zadań użytkownicy mogą mieć nadane różne uprawnienia związane w wykonywaniem poszczególnych operacji w systemie SAP. W zależności od funkcji, możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności związanych np. z wprowadzaniem danych lub generowaniem raportów mogą być blokowane poprzez nie udzielenie uprawnieniń do korzystania z nich.