Środki trwałe w FI - BPX

Obszar SAP FI, w którym dokonywana jest ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z aktywami trwałymi. Obejmuje księgowania zakupu i sprzedaży aktywów trwałych, likwidacji, amortyzacji.