Skarbiec i zarządzanie ryzykiem - BPX

SAP TR jest modułem wspierającym zarządzanie instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa.Dostarcza on narzędzia do optymalnego zarządzania płynnością oraz ryzykiem finansowym – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowymi elementami tego pakietu są:

  • Analizator Ryzyka Rynkowego,
  • Analizator Ryzyka Kredytowego,
  • Zarządzanie Zabezpieczeniami,
  • Analizator Portfela,
  • Menedżer Transakcji.