Rozliczenie okresowe - BPX

Dokonywane podczas zamykania okresu w controllingu w celu dalszej alokacji kosztów pochodzących z MPK na inne obiekty controllingowe.