Rodzaj dokumentu - BPX

Szczególny typ dokumentu, który jest wykorzystywany do wprowadzania do systemu SAP różnego rodzaju informacji. Osoby rodzaj dokumentu jest tworzony dla dostawców, odbiorców, materiałów, aktywów trwałych, poleceń księgowań na kontach Księgi Głównej.