QCS Supplier - BPX

QCS Supplier – Kontrola Jakości Dostaw

Proces zarządzania dostawcami nigdy się nie kończy. Rozpoczyna się od analizy ofert poszczególnych dostawców, a następnie przez proces ich wyboru i akceptacji. QCS pozwala na śledzenie jakości dostawców i ich produktów oraz definiowanie własnych systemów kontroli jakości dostawców.

W ramach QCS Supplier użytkownik otrzymuje możliwość: zarządzania materiałami, alertami bezpieczeństwa, wydrukiem etykiet, transferami wadliwych materiałów do magazynów kontroli jakości. QCS Supplier umożliwia: automatyczną kalkulację poziomu jakości dostaw i dostawców na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów, zarządzanie reklamacjami od dostawców, raportowanie dotyczące jakości dostawców oraz przeprowadzanie inspekcji odbioru.