Protokół niekompletności (niekompletność danych) - BPX

W dokumentach SD dostępny jest protokół niekompletności, dzięki któremu użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie dane są wymagane a nie zostały jeszcze wprowadzone. Protokół niekompletności pozwala na przedostanie się do odpowiedniego pola, które powinno zostać uzupełnione, aby dokument został zapisany poprawnie.