Procedura cenowa - BPX

Procedura cenowa zawiera informacje o możliwych rodzajach warunków cenowych, kolejności ich obliczania, obowiązkowości, regułach obliczeniowych i wyszukiwaniu konta.