Płatności automatyczne - BPX

Program płatności automatycznych pozwala na automatyczne generowanie przelewów za faktury kosztowe dla dostawców.