Obiekt wynikowy - BPX

Zestawienie wartości (w CO-PA) dla różnych cech, które stanowią zestaw informacji dotyczących produktu, klienta czy struktury sprzedaży.