MRP - BPX

MRP (Material Requirements Planning) – planowanie zapotrzebowania materiałowego jest narzędziem, które działa w środowisku produkcyjnym, pozwalając na zautomatyzowanie/ usprawnienie planowania zapotrzebowania materiałowego w celu zaspokojenia popytu.

Moduł MRP wspomaga utrzymywanie równowagi pomiędzy zaopatrzeniem a popytem. MRP jest sposobem planowania, który zajmuje się planowaniem zapotrzebowania w kolejności od najniższego poziomu w strukturze materiałowej.

Oznacza to, że narzędzie MRP planuje w pierwszej kolejności wyrób końcowy, następnie zapotrzebowanie na kolejne poziomy komponentów, uwzględniając czasy realizacji.

MRP pozwala na automatyczne tworzenie zamówień zakupów, zleceń produkcyjnych, transferów pomiędzy magazynami, planowanie zużycia materiałów, efektywne zarządzanie zapasami czy redukcję czasu przygotowania ofert dzięki bazie wiedzy, zawierającej wszystkie niezbędne informacje o stanach magazynowych i produkcyjnych.