Monitowanie - BPX

Program, który umożliwia sprawdzanie należności jednostki gospodarczej. Należności powstają w momencie wystawienia faktury VAT dla odbiorcy. Zazwyczaj podczas tworzenia faktury są dodawane warunki, które określają terminy płatności. Udzielany jest zatem kredyt kupiecki. Monitowanie pozwala na planowanie płynności finansowej i prognozowanie, w jakim terminie jednostka będzie dysponowała środkami pieniężnymi określonej wysokości. Ponadto monitowanie pozwala na wysyłanie do odbiorców przypomnień o uregulowaniu należności, czyli zapłacie za wystawioną fakturę.