Księgi Pomocnicze - BPX

Księgi poboczne, które funkcjonują w systemie SAP komplementarnie z Księgą Główną. Gromadzą one informacje w sposób analityczny, poszerzając wartości informacje wybranych kont Księgi Głównej. W księgach pomocniczych zawarte są np. księgowania rozrachunków z dostawcami, odbiorcami.