Kalkulacja ceny standardowej - BPX

Pozwala na jednoczesną wycenę i analizę różnych materiałów. Kalkulacja oparta jest na oszacowaniu kosztów, służy wycenie materiałów dla danego okresu i nie może być zmieniana. Cena standardowa nie jest zależna od fluktuacji cen czy zmian zachodzących w trakcie planowania produkcji.