Integracja danych z różnych źródeł - BPX

Połączenie danych pochodzących z różnych systemów. Dane te są przetwarzane w taki sposób, aby w sposób logiczny można było użyć ich do zbudowania jednego, wspólnego modelu danych, a następnie oparciu o ten model zbudować raport analizujący te dane razem co jest trudne do zrealizowania bez integracji.