Informacja klient-materiał - BPX

Do dokumentów sprzedażowych dane zaciągane są z ustawień per klient-materiał. Jeśli taki wpis nie istnieje następnie dane są zaciągane z danych podstawowych klienta, a jeśli tutaj również nie ma wprowadzonej informacji, system zaczytuje je z danych podstawowych materiału. Czasem dochodzi do sytuacji, gdzie klient na zamówieniu posługuje się własnymi nazwami materiałów, które niekoniecznie są odwzorowaniem nazwy materiału w systemie. W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia tego typu powiązania poprzez Informację Klient-Materiał.