In memory  - BPX

Model przetwarzania danych w pamięci RAM. W takim modelu podczas odczytu całość danych ładowana jest do pamięci gdzie następuj późniejsze jej przetwarzanie. Dysk służy jedynie do przechowywania danych. Model ten jest szybszy od tradycyjnych modeli ponieważ pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od obecnie dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego przez nośnik. Przez zwiększone zużycie pamięci RAM niezbędne jest wyposażenie maszyny w odpowiednią jej ilość.