In House Cash - BPX

SAP In-House Cash służy do centralizacji płatności wewnątrz oraz między organizacjami, w celu wprowadzenia znaczących oszczędności transakcyjnych. Dzięki centralizacji rozliczeń, możliwa jest redukcja liczby kont bankowych, a także wykonywanych płatności transgranicznych. Obie te cechy, a także oszczędności wynikające z minimalizacji kosztów związanych ze spreadami kursów walutowych, stanowią o korzyściach jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie tego modułu.