Grupa środków trwałych - BPX

Każda jednostka gospodarcza ewidencjonuje posiadane środki trwałe w podziale na grupy. Jest to uwarunkowane prawnie oraz podatkowo. Również w systemie SAP jest to odzwierciedlone i zdefiniowane. Grupy środków trwałych to najważniejszy podział znajdujący się wewnątrz modułu FI-AA. Grupy środków trwałych odgrywają również rolę czysto techniczną, ponieważ determinują wyświetlane w rekordzie danych aktywów trwałych informacje o danych podstawowych i amortyzacji (np. grupa „Środki transportu” będzie miała dostępne do uzupełnienia pole „Numer rejestracyjny pojazdu”, a grupa „Środki trwałe w budowie” nie będzie podlegała amortyzacji). Do każdej grupy aktywów trwałych przypisany jest zakres numerów, który pozwala na łatwą identyfikację pojedynczego składnika po jego numerze.