Element PSP (Plan Strukturalny Projektu) - BPX

Odpowiada uszeregowanym w  hierarchii poszczególnym zadaniom lub grupom zadań w  projekcie. Umożliwia planowanie oraz ewidencję kosztów i przychodów pojedynczych etapów projektu.