Centrum zysku - BPX

Samodzielna jednostka, wyodrębniona w ramach struktury organizacyjnej, ponosząca odpowiedzialność za swoje przychody i koszty.  Centra zysku reprezentują poszczególne obszary zadaniowe/odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, dając podstawy do ich okresowej analizy rentowności.