Business intelligence - BPX

Inaczej BI lub analityka biznesowa- jest to proces, w którym dane ewoluują w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza pozwala dokonywać właściwe decyzje i w konsekwencji zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Większość narzędzi BI jest ściśle powiązana z tworzeniem hurtowni danych, z których to czerpią dane do późniejszych analiz. Wyjątkiem jest QlikView, który zrzesza dane z różnych systemów informatycznych, nie korzystając z hurtowni danych. Mając wszystkie dane w jednym miejscu dokonujemy bardziej dokłądnej i szybszej analizy. Analizy te przedstawiane są w postaci raportów, na których to znajdują się zwizualizowane dane.