Biller Direct - BPX

Rozwiązanie umożliwia  wprowadzanie obsługi internetowej rozliczeń z Odbiorcami. Oferuje płatności internetowe, a także umożliwia odbiorcy tworzenie zapytań oraz skarg przez internet. Pozwala na automatyczne powiadomienia za pomocą email oraz SMS.