Big data - BPX

Duży zbiór danych, który ze względu na rozmiar trudno jest przetwarzać i analizować, a jednocześnie niesie to za sobą duże korzyści ponieważ prowadzi do zdobycia nowej wiedzy. Pojęcie dużego zbioru danych tyczy się przypadków gdy nie da się przetwarzać je za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.