Takeda - BPX
Takeda - logo

Obecna instalacja została oceniona pod kątem wydajności. Podczas analizy powstała lista elementów, które można usprawnić w aplikacji raportowej. Prace objęły m. in. rozłożenie procesu ETL na mniejsze procesy w celu odciążenia systemu ładującego dane.