Puławy - BPX
puławy

Podczas wdrożenia konsultanci BPX byli odpowiedzialni za wdrożenie zaawansowanych funkcji finansowych, m. in.: zarządzanie ryzykiem walutowym (Hedge Management), zarządzanie transakcjami rynku kapitałowego, zarządzanie transakcjami rynku pieniężnego oraz forex.