Polska Spółka Gazownictwa - BPX
polska-spolka-gazownictwa - logo

Konsultanci BPX odpowiadali za wdrożenie modułu środków trwałych wraz z licznymi rozszerzeniami w połączeniu z integracją z modułem PM. Migracja objęła łącznie blisko 100 tys. środków trwałych pochodzących z 4 źródeł. Projekt był realizowany we współpracy z IBM Polska.