Max - BPX
max

Wykonanie aplikacji sprzedażowo-finansowej, analiza porównawcza, analiza należności i zobowiązań. Przygotowanie modułu kosztowego w rozbiciu na poszczególne MPK. Analiza marżowości produktów.