Madu - BPX
Madu - logo

Wykonanie aplikacji: dla Handlowca 2.0, finansowo-sprzedażowej. Dane zostały pobrane z systemu WAPRO oraz z plików płaskich. Został przygotowany moduł do porównywania cen produktów oraz konfiguracji sprzętowej.