J.W Construction - BPX
jw - logo

Konsultanci BPX pomogli rozwiązać spiętrzone problemy raportowe modułu PS-PCM (Project System – Project Cash Management). Projekt był realizowany na zlecenie firmy Sygnity.