InPost - BPX
InPost- logo

Przygotowane zostało 5 aplikacji obsługujących dane z różnych obszarów działalności klienta. Łącznie wykonanych zostało ok. 50 raportów. Dane do aplikacji pochodzą z kilku róznych baz danych oraz plików płaskich. Wyzwaniem była duża liczba danych.