Global Cosmed - BPX
Global-Cosmed - logo

Obejmowało ono następujące moduły: Finanse, Księgowość Środków Trwałych, Kontroling, Sprzedaż i Dystrybucję, Gospodarkę Materiałową, Gospodarkę magazynową (z uwzględnieniem jednostek załadunkowych tzw. HU – Handling Units) Zakupy, Planowanie Produkcji oraz Zarządzanie Jakością.