Forte - BPX
logo forte

Wdrożenie dashboardów analitycznych w Fabrykach Mebli Forte S.A.

Klient

Fabryki Mebli Forte SA, branża produkcyjna (meble), Polska

Osoba kontaktowa

Tomasz Krawczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami

Czas trwania projektu

projekt wdrożeniowy trwał od 11.04.2014 do 02.02.2015 roku.

Liczba użytkowników

docelowo > 100

Wyzwanie

 • potrzeba skrócenia czasu potrzebnego na raportowanie wyników w obszarach sprzedaży i zakupów,
 • potrzeba szerokiego korzystania z analiz i raportów przez biznes w formie aplikacji (również w wersji mobilnej na tablet / telefon),
 • potrzeba analizowania procesów na różnych poziomach szczegółowości,
 • przyspieszenie procesu pozyskiwania informacji koniecznych do powstawania raportów,
 • potrzeba pozyskania rozwiązania dostosowanego do dynamicznie zachodzących zmian,
 • potrzeba posiadania jednego narzędzia do analizowania różnych procesów.

Rozwiązanie

By móc spełnić wyzwanie, które przed nami postawiono, niezbędne było wykorzystanie technologii i produktów, takich jak QlikView Developer, QlikView Designer, QlikView Server Administrator.
W odpowiedzi na potrzeby klienta, zrealizowaliśmy projekt, polegający na wdrożeniu dashboard’ów analitycznych dla działów sprzedaży oraz zakupów. Ze względu na złożoność projektu, został on podzielony na dwie części:
Pierwsza – migracja istniejących raportów z SAP BW (z obszaru sprzedaży – moduł SD), korzystając z wprowadzonych wcześniej źródeł danych (ekstraktory SAP).
Druga – stworzenie aplikacji analitycznej dla działu zakupów, korzystając z przygotowanych w ramach projektu źródeł danych w systemie SAP R/3 (ekstraktory, tabele). W skład aplikacji wchodziły m.in.: raporty analizy kontraktów zakupowych, analizy wiekowania i rotacji zapasów oraz analizy zużycia materiałów.

W ramach projektu, niezbędne było zrealizowanie poniższych prac:

 • analiza biznesowa oraz projekt rozwiązania,
 • projekt migracji hurtowni SAP BW do systemu QlikView,
 • integracja źródeł danych – budowa aplikacji,
 • ETL (ekstraktory i generatory danych),
 • projektowanie i budowa aplikacji analitycznej,
 • szkolenie deweloperów ze strony Klienta,
 • wsparcie poprojektowe dla użytkowników końcowych,
 • konfiguracja serwera QlikView,
 • implementacja mechanizmu uprawnień.

Korzyści

 • stworzenie wielu raportów dotyczących sprzedaży i zakupów łączących w sobie dane z różnych systemów źródłowych co umożliwia analizę danych z wielu perspektyw, na różnych poziomach szczegółowości,
 • szybki dostęp do danych dzięki zastosowaniu technologii „In-Memory”,
 • bezpieczeństwo danych – ograniczenie dostępu do danych per aplikacja na podstawie autentykacji użytkownika po ID, a w niektórych aplikacjach dodatkowo przy użyciu autoryzacji użytkownika (ograniczanie wyświetlanych danych – section access),
 • szybkość ładowania i wyświetlania danych w optymalnie zbudowanych aplikacjach QlikView,
 • możliwość wyświetlania raportów na tabletach / telefonach,
 • stosunkowo krótki czas przygotowywania kolejnych raportów / aplikacji w porównaniu z raportami tradycyjnego BI oraz krótki czas wprowadzania aktualizacji / zmian przy ciągle ewoluujących założeniach biznesowych,
 • stosunkowo nieduża potrzeba w zakresie zespołu potrzebnego do wspierania / modyfikacji aplikacji,
 • z rozwiązania mogą korzystać również osoby bez umiejętności programistycznych.