ENERGOINSTAL - BPX
energoinstal - logo

Konsultanci BPX dokonali w bardzo krótkim czasie rolloutu rozwiązania centrali do dwóch spółek zależnych wraz z koniecznymi dostosowaniami. Spółka pogłębia integrację w celu zapewniania sobie prostszego i bardziej rzetelnego raportowania wyników całej grupy.