Deante - BPX
Deantle - logo

Wdrożenie aplikacji z obszaru sprzedaży dla grupy Deante

Klient

Grupa Deante to jeden z największych w Polsce producentów armatury (jedna spółka produkcyjna i dwie sprzedażowe). Wdrożenie aplikacji z obszaru sprzedaży przewidziano dla całej Grupy – czyli dla trzech spółek

Osoba kontaktowa

Krzysztof Kuczmański, Specjalista ds. Systemów Informatycznych Deatrans Sp. z o.o.

Czas trwania projektu

Projekt wdrożeniowy trwał od 4.01.2016r. do 18.03.2016r.

Liczba użytkowników

20

Wyzwanie

Analiza sprzedaży w trzech firmach jednej grupy była dla niej dużym wyzwaniem. Grupa potrzebowała analiz danych pochodzących z systemu ERP i plików płaskich w zakresie sprzedaży, ale nie miała jednorodnego narzędzia. Stworzone raporty miały być wspólne dla firm handlowych i firmy produkcyjnej.

Rozwiązanie

Dzięki wdrożeniu aplikacji Analizy Sprzedaży, możliwa stała się analiza trzech spółek na jednej platformie. Wdrożenie obejmowało:

 • zebranie danych z trzech firm klienta i przedstawienie analiz we wspólnej aplikacji,
 • stworzenie raportów do analizy sprzedaży i marży: analizy TOP, analizy Pareto, analizy kanałów dystrybucji, analiza wykonania planów, analiza co-jeśli, analiza wykonania planów,
 • stworzenie raportów do analizy klientów: średnia sprzedaż, płatności, limity kredytowe, sprzedaż towarów, analiza bonusów i cenników,
 • stworzenie raportów do analizy zamówień: potwierdzenia i stany,
 • stworzenie raportu analizy reklamacji,
 • duży zakres możliwych analiz Ad-hoc,
 • dostęp do danych podzielony dla wybranych pracowników spółek – każdy z nich widzi tylko informacje przeznaczone dla siebie przy czym zarząd grupy ma możliwość obejrzenia ich w całości.

Korzyści

 • jedna platforma do analiz dla trzech spółek,
 • możliwość spojrzenia całościowego na całą grupę Deante,
 • łatwy i szybki sposób dotarcia do informacji przy pomocy zarówno predefiniowanych raportów jak i konfigurowalnych przez użytkownika,
 • możliwość szybkiego i prostego tworzenia nowych raportów przez użytkowników biznesowych bez angażowania działu IT,
 • krótki czas generowania raportów w stosunku do dotychczas używanego systemu BI bazującego na kostkach OLAP.