CTL - BPX
CTL Logistics - logo

Raporty QlikView / nPrinting umożliwiające analizę kluczowych dla klienta miar. Najważniejsze obszary – raportowanie operacyjne, logistyczne, wskaźników terminowości, stanów wagonów oraz lokomotyw, a także raporty na potrzeby UTK oraz GUS.

Wdrożenie systemu analitycznego w CTL Logistics

Klient

CTL Logistics. Międzynarodowy koncern oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego towarów

Osoba kontaktowa

Bartłomiej Wnuk, Dyrektor IT

Czas trwania projektu

Projekt wdrożeniowy trwał od stycznia 2016r. do czerwca 2016r.

CTL Logistics sp. z o.o. w okresie 12.2015-07-2016 powierzyło stworzenie i rozwój aplikacji QlikView firmie BPX SA. Zadanie polegało na stworzeniu środowiska raportowego pozwalającego na szybkie i kompleksowe analizowanie danych operacyjnych i logistycznych. Środowisko raportowe integruje informacje z kilku systemów źródłowych m.in. systemu obsługi przewoźników i spedytorów kolejowych, systemu klasy ERP oraz źródeł dodatkowych takich jak pliki Excel.
Założeniem była prezentacja danych zgodnie z przyjętymi przez CTL metodami, zaprojektowanie nowych oraz odwzorowanie istniejących raportów, a także zautomatyzowanie i skrócenie czasochłonnych procesów przygotowania danych do analizy.

Efektem współpracy jest wdrożenie systemu analitycznego opartego na platformie QlikView oraz NPrinting, narzędzie do dystrybucji raportów. Dostęp do całości raportowania poprzez przeglądarkę internetową oraz dystrybuowanie kluczowych raportów statycznych za pośrednictwem poczty e-mail.

Raporty QlikView / NPrinting umożliwiły analizę kluczowych dla klienta miar.
Dokonano poprawy w zakresie raportowania w obszarach:

  • operacyjnych,
  • logistycznych,
  • wskaźników terminowości,
  • stanów wagonów oraz lokomotyw,
  • raportów na potrzeby UTK oraz GUS.
  • CTL Logistics sp. z o.o. pozytywnie ocenia współpracę z BPX SA i korzyści jakie przyniosło
  • wdrożenie narzędzia QlikView.